VĂN HÓA CON NGƯỜI 3C

CHÂN THÀNH: Đối xử với nhau bằng sự tử tế, trung thực, tôn trọng và yêu thương nhau.

CẦU TIẾN: Luôn có khát khao được học tập, rèn luyện & phát triển bản thân.

CHỦ ĐỘNG: Không có phương pháp nào đúng vĩnh viễn, hãy chủ động thay đổi, cải tiến để phù hợp điều kiện thực tế.

VĂN HÓA LÀM VIỆC 5T

TRÁCH NHIỆM: Là sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi của mình, bảo đảm làm đúng đắn, nếu sai trái thì phải chịu phần hậu quả.

TRUNG THỰC:  Là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà dũng cảm, dám nhận lỗi khi mắc sai lầm.

TẬP TRUNG: Cái gì càng tập trung, cái đấy càng phát triển; Tập trung cho sự biết ơn bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

TÍCH CỰC: Tư duy tích cực giúp bạn tăng thêm niềm tin vào bản thân, công việc, và cuộc sống.

TẬN TÂM: Là cố hết sức,  hết khả năng, hết trách nhiệm, để thực hiện công việc gì đó đạt được kết quả như ý.