KHÁI NIỆM: Ecosun là một công ty phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được thành lập bởi một nhóm người cùng chung một mục đích, chung một văn hóa sống, chung một hành trình. Công ty luôn là một thành viên góp ích cho xã hội.

MỤC TIÊU: Xây dựng doanh nghiệp hạnh phúc với 5 khía cạnh cuộc sống

SỨC MẠNH CỐT LÕI:

Đoàn kết: Là một sự gắn bó bền chặt giữa nhiều cá nhân với nhau trong một tổ chức, để cùng  suy nghĩ, hành động đạt được mục tiêu.

Đúng đắn: Tất cả niềm tin, tư duy và hành động phải có lợi cho mình, cho người & không hại thiên nhiên

Động lực: Là sự khát khao, tự nguyện từ bên trong con người, nhằm thúc đẩy các suy nghĩ, hành động để đạt được kết quả